Đăng nhập
Lượt xem: 989
SỔ VÀNG LƯU DANH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THPT TỈNH HÀ GIANG NHÂN KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1992 - 2017)
SỔ VÀNG LƯU DANH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THPT TỈNH HÀ GIANG NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1992 - 2017)

Stt

Tập thể/Cá nhân

Niên khóa

Đơn vị công tác hiện nay

Ủng hộ hiện vật

Ủng hộ tiền mặt

Thời gian

 1 Tập thể lớp 12C - 12D  2001 - 2004   Trồng 1 cây xanh Trị giá 5 triệu 7/2016
 2 Đinh Thu Trà 
 1994 - 1997 Phụ huynh học sinh TP Hà Giang  Quỹ khuyến học 10 triệu đồng 7/2016
 3 Nguyễn Công Thể  1994 - 1997
Phụ huynh học sinh Hoàng Su Phì
Quỹ khuyến học
500.000đ 9/2016
 4 Dương Thị Hạnh  2000 - 2003 VNPT Hà Giang   1.000.000đ 7/2017
 5 Nhóm học sinh 12A  2001 - 2004
    1.000.000đ
7/2017
 6 Tập thể học sinh khối 12
 2014 - 2017     5.000.000đ 7/2017
 7 Tập thể lớp 12A
 1997 - 2000     1000.000đ 7/2017
 8 Cô Dương Thị Phương   Nguyên Hiệu trưởng nhà trường   1.000.000đ 8/2017
 9 Cô Viên Thị Kiền   Nguyên giáo viên nhà trường    1.000.000đ
8/2017
10 Hội cựu học sinh  1996 - 1999     20.000.000đ 8/2017
11 Thân Văn Khoan   TP Hồ Chí Minh 13 bộ Dụng cụ thể dục đa năng Trị giá 195.000.000đ 8/2017
12 Hội cựu học sinh  1992 - 1997      20.000.000đ 9/2017
13 Phụ huynh em Nông Thùy Linh (Lớp 10A1)        5.500.000đ 9/2017 
14 Hội cựu học sinh huyện Xín Mần        10.000.000đ 10/2017 
15  Tập thể lớp 12C  2001 - 2004      6.000.000đ 10/2017  

Ban tổ chức sẽ liên tục cập nhật sự ủng hộ của các tổ chức, tập thể và cá nhân vào danh sách sổ vàng của nhà trường!
Tin khác