Đăng nhập
Lượt xem: 661
Nội quy kí túc xá trường PTDT Nội trú THPT tỉnh
Nội quy kí túc xá trường PTDT Nội trú THPT tỉnh 

                                           

       
                 SỞ GD& ĐT HÀ GIANG             
              TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THPT TỈNH 

                                         

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NỘI QUY KÝ TÚC XÁ

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số: 112/QĐ-NTr ngày 15  tháng 8  năm  2016)

1. Học sinh ở ký túc xá phải có trách nhiệm giữ gìn phòng ở gọn gàng,sạch đẹp, văn minh, lịch sự, thực hiện phong cách sống trong sáng, lành mạnh;Luôn nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết thân ái.

2. Học sinh ở theo đúng phòng đã được sắp xếp; Khôngđược tự ý chuyển phòng khi chưa được sự đồng ý của Ban quản lý học sinh.

3. Giường, tủ trong phòng kê theo mẫu quy định, không tự ý di chuyểnthiết bị; Không viết, vẽ bẩn, dán giấy, đóng đinh lên tường và các thiết bịkhác.

4. Tự quản lý tài sản cá nhân, để gọn gàng, ngăn nắp, an toàn đúng quyđịnh.

5. Học sinh không được có các hành vi, tác phong, ăn mặc thiếu văn hóa.

6. Không được tổ chức các hoạt động tập thể, tổ chức sinh nhật, tiếpkhách, khi chưa được sự nhất trí của Ban QLHS.

7. Không chơi thể thao trong phòng ở, hành lang, ban công ký túc xá.

9. Nghiêm cấm việc đun nấu, tổ chức ăn uống trong phòng ở; Không tự ý câunối điện, sử dụng các thiết bị điện khác ngoài các thiết bị được lắp đặt.

10. Không được tự ý đưa người ngoài vào, nếu có kháchđến thăm phải xuất trình giấy tờ cá nhân với bảo vệ, khách lưu lại qua đêm phảiđược Ban quản lý đồng ý và làm thủ tục theo quy định.

11. Nghiêm cấm tàng trữ, lưu hành, truyền bá văn hóaphẩm có nội dung phản động, đồi trụy, khiêu dâm, kích thích bạo lực, mê tín dịđoan; tàng trữ, sử dụng vũ khí, chất gây nghiện, rượu, bia, thuốc lá, chất cháynổ, hóa chất độc hại.

12. Không gây gổ đánh nhau, chứa chấp, che dấu tộiphạm.

13. Trước khi ra khỏi phòng phải đóng hết cánh cửa và tắtcác thiết bị điện.

Học sinh gương mẫu chấp hành tốt nội quy được khenthưởng. Học sinh vi phạm tùy theo mức độ sẽ xử lý kỉ luật theo quy định của Nhàtrường hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật.


                             Nơi nhận

                          - BGH(C/đ);

                          - Ban QLHS (T/h)

                          -  LưuVP. 
                                                                                

                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                        (Đã kí)

                                                                                                                                                                                          Đỗ Lệ Hằng Thi