Đăng nhập
Lượt xem: 426
Giải pháp nâng cao chất lượng tự học và biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học cho học sinh ở Trường PTDT Nội trú THPT Tỉnh Hà Giang.
Giải pháp nâng cao chất lượng tự học và biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học cho học sinh ở Trường PTDT Nội trú THPT Tỉnh Hà Giang.
Giải pháp nâng cao chất lượng tự học và biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học cho học sinh ở Trường PTDT Nội trú THPT Tỉnh Hà Giang.
                                   Nguyễn Hằng Nga – Bí thư Đoàn trường

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục năm học 2018 - 2019;
Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ, ban Giám hiệu trường PTDT nội trú THPT Tỉnh Hà Giang.
Nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quản lý học sinh ở nội trú, khuyến khích giáo viên vận dụng kiến thức của các môn học để giúp học sinh giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh; 
Đồng thời phát hiện và phổ biến những kinh nghiệm của các tổ chuyên môn, nhóm bộ môn, cá nhân trong quá trình giáo dục học sinh ở trường nội trú, vận dụng kiến thức liên môn để dạy học sinh biết giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh; 
Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục, tiếp cận kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của Bộ GD&ĐT.
Đề ra biện pháp nâng cao chất lượng trong giảng dạy, quản lý học sinh ở nội trú, phù hợp và đáp ứng với tình hình thực tế nhà trường hiện nay. 
Ngày 1/11/2018, nhà trường đã tổ chức hội thảo chuyên đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng tự học và biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học cho học sinh ở Trường PTDT Nội trú”
Buổi Hội thảo với sự tham gia đông đủ cán bộ giáo viên nhà trường, Hội đồng sư phạm nhà trường đã tiến hành trao đổi thảo luận với 4 nội dung chính: Rút kinh nghiệm kỳ thi giáo viên giỏi cấp trường; Giải pháp nâng cao chất lượng giờ tự học cho học sinh; Giải pháp nâng cao chất lượng của các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm sáng tạo; Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.
Hội thảo đã có 12 nhóm chuyên môn tham gia báp cáo và nhiều ý kiến xây dựng. Thông qua buổi Hội thảo, các CBGV đã được bày tỏ ý kiến, trao đổi thảo luận và đúc rút thêm được nhiều kinh nghiệm cho cá nhân.
Trên cơ sở các ý kiến tâm huyết, Hội đồng sư phạm nhà trường đã đề 8 nhóm giải pháp, quyết tâm thực hiện đạt được mục tiêu đã đề ra.
 Đây thực sự là một hoạt động chuyên môn có ý nghĩa nhằm bồi dưỡng nâng cao phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đáp ứng các yêu cầu của đổi mới giáo dục; đồng thời đẩy mạnh hoạt động chuyên môn trong nhà trường, giải quyết các vướng mắc trong quá trình giảng dạy của giáo viên đối với các môn học.
                                Một số hình ảnh trong Hội thảo: