Đăng nhập
SỔ VÀNG LƯU DANH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THPT TỈNH HÀ GIANG NHÂN KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1992 - 2017)

Stt

Tập thể/Cá nhân

Niên khóa

Đơn vị công tác hiện nay

Ủng hộ hiện vật

Ủng hộ tiền mặt

Thời gian

 1 Tập thể lớp 12C - 12D  2001 - 2004   Trồng 1 cây xanh Trị giá 5 triệu 7/2016
 2 Đinh Thu Trà 
 1994 - 1997 Phụ huynh học sinh TP Hà Giang  Quỹ khuyến học 10 triệu đồng 7/2016
 3 Nguyễn Công Thể  1994 - 1997
Phụ huynh học sinh Hoàng Su Phì
Quỹ khuyến học
500.000đ 9/2016
 4 Dương Thị Hạnh  2000 - 2003 VNPT Hà Giang   1.000.000đ 7/2017
 5 Nhóm học sinh 12A  2001 - 2004
    1.000.000đ
7/2017
 6 Tập thể học sinh khối 12
 2014 - 2017     5.000.000đ 7/2017
 7 Tập thể lớp 12A
 1997 - 2000     1000.000đ 7/2017
 8 Cô Dương Thị Phương   Nguyên Hiệu trưởng nhà trường   1.000.000đ 8/2017
 9 Cô Viên Thị Kiền   Nguyên giáo viên nhà trường    1.000.000đ
8/2017
10 Hội cựu học sinh  1996 - 1999     20.000.000đ 8/2017
11 Thân Văn Khoan   TP Hồ Chí Minh 13 bộ Dụng cụ thể dục đa năng Trị giá 195.000.000đ 8/2017
12 Hội cựu học sinh  1992 - 1997      20.000.000đ 9/2017
13 Phụ huynh em Nông Thùy Linh (Lớp 10A1)        5.500.000đ 9/2017 
14 Hội cựu học sinh huyện Xín Mần        10.000.000đ 10/2017 
15  Tập thể lớp 12C  2001 - 2004      6.000.000đ 10/2017  

Ban tổ chức sẽ liên tục cập nhật sự ủng hộ của các tổ chức, tập thể và cá nhân vào danh sách sổ vàng của nhà trường!