No title... No title... No title...

Đăng nhập
Quyết định số 742/QĐ-BGDDT ngày 27/3/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng cho viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Chương trình dùng để bồi dưỡng cho viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật
Tải về tại đây 742_qd_bgddt.pdf