No title... No title... No title...

Đăng nhập
Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục

Ngày 12/4/2019, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

Tải Chỉ thị về tại đây: Chi thi so 993_CT_BGDDT.signed.pdf